key 791390 1920 - Vilka regler gäller för mig som företagare angående bil?

Vilka regler gäller för mig som företagare angående bil?

key 791390 1920 1030x687 - Vilka regler gäller för mig som företagare angående bil?

Många frågor vi får rör användandet av bil i företaget, både vad som gäller angående privat kröning med tjänstebil och att använda privat bil i företaget.

Det viktigaste innan vi börjar bena ur bilfrågan är att du ställer dig följande frågor:

  • Vilket bilbehov har du?
  • Hur mycket kör du privat respektive i tjänsten?
  • Vilken ekonomi har du?
  • Vilken slags bil kräver du, storlek, säkerhet?

Huvudregler gör gällande att:

Om du använder en bil i ditt företag får du göra avdrag för driftskostnaderna och även värdeminskningen.

För att du ska få göra det måste bilen dock bedömas vara nödvändig för din verksamhet och du måste både bokföra bilen och kostnaderna för den i din firma eller ditt handelsbolag.

Om du har en bil som ditt företag äger som du även nyttjar privat ska du förmånsbeskattas för detta användande, undantaget är om du endast:

  • Kört bilen privat max 10 gånger per år och den totala körsträckan understiger 100 mil.

Äger du en privat bil som du använder för företagets räkning har du rätt till milersättning. Milersättning uppgår till 18,50 kronor per mil som en skattefri del och en beskattningsbar del av valfri storlek kan läggas till i de falla kostnader överstiger den skattefria delen.

Tänk dock att Skatteverket ställer kravet att en körjournal ska finnas för att ha rätt till milersättning

Vilket är då förmånligast för dig, skatteverket har bestämt att skillnaden mellan förmånsbil kontra användandet av privat bil ska vara neutralt, men om du köper en nyare och dyrare förmånsbil som du nyttjar privat brukar det löna sig, förutsatt att företaget klarar den kostanden.