rr rb - Vad är en balans- och resultatrapport?

Vad är en balans- och resultatrapport?

rr rb 1030x579 - Vad är en balans- och resultatrapport?

Att förstå skillnaden mellan de båda vanligaste ekonomiska rapporterna, balans och resultatrapport kan inte vara helt enkelt därför ska redovisningsekonom Hiba Jaouni försöka bena ur det.

Resultatrapport

De flesta företagare önskar att bolaget ska må väl och generera en avkastning till aktieägarna. Denna avkastning kan innebära att företaget gör en vinst, vilket enkelt uttryckt innebär att försäljningen och intäkterna överstiger kostnaderna under en specifik period.

Resultatrapporten visar precis detta, alltså hur går bolaget, blir det något över när allting är betalt.,

Dock säger inte detta allting eftersom bolag fortfarande kan må dåligt även om de är lönsamma därför behöver vi komplettera vår bild med resultatrapporten kamrat, balansrapporten!

Balansrapport

Balansrapporten visar vilka tillgångar och skulder bolaget har samt hur stort det egna kapitalet är. Balansrapporten visar alltså inte lönsamhet på samma vis som resultatrapporten utan i stället balansen mellan de skulder och de tillgångar bolaget besitter.

Med dessa båda rapporter kan du läsa ut hur ett företag mår och går ekonomiskt.